• 1Bite2Go Cafe & Deli台北信義美式餐廳蜂蜜檸檬焗烤帝王鮭

  蜂蜜檸檬焗烤帝王鮭

 • 1Bite2Go Cafe & Deli台北信義美式餐廳大口咬脆皮炸雞分享盤

  大口咬脆皮炸雞分享盤

 • 1Bite2Go Cafe & Deli美式餐廳費城起士牛肉三明治

  費城起士牛肉三明治

 • 1Bite2Go Cafe & Deli台北信義美式餐廳燻鮭魚酪梨蛋烤裸麥吐司

  燻鮭魚酪梨蛋烤裸麥吐司

 • 1Bite2Go Cafe & Deli 精選美國USDA Choice精選級肋眼牛排

  炭烤肋眼牛排

 • 1Bite2Go Café & Deli美式餐廳啪啪牛肉三明治

  啪啪牛肉三明治

 • 1Bite2Go Café & Deli美式餐廳好心情早午餐招牌蛋捲

  招牌蛋捲

 • 1Bite2Go Café & Deli美式餐廳經典胡蘿蔔蛋糕

  胡蘿蔔蛋糕

1Bite2Go
菜單